CÔNG TY TNHH SƠN PNJ QUỐC TẾ
Nhà máy: Số 789, Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai – Hà Nội
Hotline: 0919135125
Email: sonpnj@gmail.com
Website: www.sonbondex.com
Mời hợp tác kinh doanh sơn Bondex trên toàn quốc